bilgi ve deneyim

Appriva tekstil sektöründe tecrübeli ve dinamik profesyoneller tarafından yönetilen, güçlü organizasyonu olan bir konfeksiyon üretim ve tedarik şirketidir.


Appriva 20 yıldan fazla süredir sektörde tanınmış profesyonellerden oluşmaktadır. Bu deneyimli kişilerden oluşan Appriva ekibi, sektördeki ilişkileri sayesinde yeni bir üretim ve tedarik organizasyonu oluşturma fikrini gerçeğe dönüştürdü.

MİSYON

Misyonumuz müşterilerimize yüksek kalite standartlarında full paket dokuma ürünleri sunmaktır.

VİZYON

Vizyonumuz , yerel ve küresel olarak seçkin bir konfeksiyon tedarik ve üretim organizasyonu olmak ve kalite, fiyat, hizmet standartları ve nihayetinde müşteri memnuniyeti açısından en üst kuruluşlar arasında sıralanmaktır.

DEĞERLER

 • Dürüstlük : Hepimiz ilişkilerimizde şeffaflık ve dürüstlüğü ön planda tutarız
 • Firmamızda açık iletişim politikası vardır. (objektif , açık ve özlü iletişim)
 • Güvenilirlik : Sektörün en güvenilir, samimi ve saygın tedarikçilerinden biri olma bilinciyle çalışırız.

 • Ölçülebilir hedefler ve performans kriterleri için çalışırız.
 • Farklı seslere ve fikirlere saygı duyarız
.
 • Topluma ve çevreye karşı duyarlı davranırız.

CSR

Etik bir
organizasyon
olmanın peşindeyiz

Sürekli gelişen konfeksiyon pazarı içinde, etkili ve verimli hizmet sunarak etik bir organizasyon olmaya talibiz.

Kalite yönetim sistemimizin mekanizmaları, ekibin her üyesinin kaliteli hizmet sunmakta kararlı olmasını sağlar. Bu gayretle, firmamız tüm yasalara ve müşteri gereksinimlerine uymak için azami çaba gösterir.


Bu Şirket Politikası Bildirimi firma içinde yayınlanır ve ilgili ekipler tarafından bilinir. Her yönetimin gözden geçirilmesi dönemlerinde, belirtilen hedeflere uygun olarak performans ölçülmektedir. Dahası, işimizi tüm yönleriyle sürekli gelişime teşvik etme stratejisi uygulanmakta; örneğin , süreçlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi için değerlendirme yapılacaktır.


İlerici bir organizasyon olarak, kalite güvenceli bir ürün sağlamak peşinde, gerek faaliyetlerimizde, gerekse müşterilerimizin beklentilerine uygun etik İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre konularında, en iyi uygulamaları gözlemlemek için uyanık olacağız.

Appriva Giyim San ve Tic A.Ş.,sadece Etik Ticaret Girişimi Temel Kanunu’ndan (ETI) uyarlanan Etik Davranış Kuralları’na uymayı taahhüt eden ürün tedarikçileri ile çalışır. Firmamızda uyulan evrensel Etik Davranış Kuralları:


 1. Tüm iş gücü serbestçe seçilmiştir
 2. Çalışma koşulları güvenli ve hijyeniktir.

 3. Çocuk işçi kullanılmaz.

 4. Ücretler adil ve endüstri standartları ile karşılaştırılabilirdir ve her zaman asgari ücreti aşacaktır.

 5. Bir disiplin tedbiri olarak ücretlerden kesintiye izin verilmeyecektir.

 6. Çalışma saatleri aşırı değildir.(yasal sınırlar içindedir)

 7. Hiçbir ayrımcılık uygulanmamaktadır.

 8. Düzenli iş ve kalıcı bir sözleşme istihdam edilenler için sağlanmıştır.

 9. Sert, acımasız ya da aşağılayıcı muamele ya da uygulamalara asla izin verilmez.

 10. Hiçbir rüşvet, yolsuzluk, şantaj ya da zorbalığa izin verilmez.

 11. Tedarikçiler ve alıcılar hem satış ve hem de alışlarında diğer işletmelerle çalışmakta özgürdür. İşi garantilemek adına hiçbir kısıtlamaya izin verilmez.

Biz de tedarikçilerimizden firmalarının bu etik kriterlerin üzerine inşa edilmiş olduğunu teyit etmelerini istiyoruz. Müşterilerimizin bizden aldığı hizmetlerin dizayn, yönetim ve uygulama anlamında etik olduğu konusunda güçlü teminatlar verebilmek için , biz de politika beyanlarımızı oluşturduk.

Bu ilkelere uyulmasını ve farkındalığın artmasını şu şekilde sağlıyoruz:

 • Tedarikçilerimize ve ürünlerimizi üreten çalışanlarımıza davranış kurallarımızı açık bir iletişim biçimiyle anlatıyoruz.

 • Davranış kuralları doğrultusunda imalat çalışma koşullarında bağımsız değerlendirmeler yapıyoruz.
 • Tedarikçiler ile işbirliği içinde çalışarak ve tedarik zincirindeki insanları sürece dahil ederek çalışma koşullarının sürekli gelişimini sağlıyoruz.

 • Davranış kurallarının tüm alıcılar tarafından anlaşılır olmasının sağlıyor, kendi işlerine entegre edilmesini istiyor ve kendi satın alma uygulamalarımızda kural ihlallerini tolere etmiyoruz.

 • Etik Ticaret programı konusunda işimizin her alanında sağlam bir anlayış sağlamak.
 • Appriva da tüm gelen malzemelerin sayılması ve kontrolü için için gerekli süreçler vardır ,örneğin,gelen kumaş ve aksesuar kontrol ve sayımı
 • Markalara ait tüm malzemeler ( örneğin kumaş , düğme, rivet,etiket , sallantı karti vs.)üretim alanından ve diğer markalardan ayrı ve güvenli bir alanda saklanır. Tüm malzemeler , her müşteri için ayrı saklanır.
 • Tüm depolama alanlarında depo sorumluları vardır. Kontrol, bilgisayar programlama sistemi ( Nebim ) üzerinden yapılır ve her malzeme giriş ve çıkışı kaydedilir.
 • Appriva’da tüm markaların malzemelerinin yalnızca sipariş miktarları kadar üretime çıktığını kontrol eden süreçler vardır.
 • Nebim sisteminde, biz sadece order bazında tahsis edilmiş malzemelerin satınalmasını yapabiliyoruz,dolayısıyla, malzeme üzerinde işlem yapma yetkisi olan depo sorumlusu veya üretim yetkilisi ,sadece o sipariş numarasını görebilmektedir.
 • Güvenlik önlemleri mamul ve hammadde depolarda yürürlüktedir. Giriş / çıkışlar Nebim sistemi üzerinden yapılmak zorundadır.
 • Onay ve depo sorumluları kendi depolarından sorumludur.
 • Fabrika Müdürü ve Depo Şefi ,fabrikada müşterinin Fikri Mülkiyet güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
 • Appriva’nın geri dönüşüm şirketleri ile görüşmeleri vardır. Kumaş,aksesuar vs gibi atık malzemeler doğaya karşı olan sorumluluğumuz ve sürdürülebilirlik politikalarımıza uyumlu bir şekilde geri dönüştürülmektedir.
 • Müşterilerimizin tüm markalı malzemeleri Güneşli / İstanbul merkez binamızda işleme alınır. Örneğin, kumaşlar, belgelerle teslim alınır, kontrol edilir,testleri yapılır ve kesilir. Kesilmiş markalı malzemeler ,fabrikaya veya fasona gönderilir.
 • Appriva merkez ofisinde ,her müşterinin kalıplarının ve numunelerinin depolanması için ayrı ve güvenli bir alana sahiptir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sağlık & Güvenlik
ve Çevre
en iyi pratik

Sürdürülebilirlik Çevre Politikası, Sosyal Sorumluluk Politikası ve İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarını da kapsayan bütünsel bir politikadır.

Appriva’da tüm personel Sürdürülebilirlik Politikasının tamamen farkındadır ve uygulama ve geliştirmeye kararlıdır. Hepimiz iş kararları içine sürdürülebilirlik hususlarını entegre ederiz.


Bunu yapmak için, tüm mevzuat, yönetmelik ve kurallar ile uyumlu çalışırız ve hatta uygulanabilir olan yerlerde bunları aşarız.